čtvrtek 29. prosince 2016

BIAB 2017 - Help CZ Kapitola 1.2 - AUDIO nastavení

Zdroj: Help 2017 - strana 19-24 Kapitola 1 - Welcome to Band-in-a-Box!

AUDIO Setup - Nastavení AUDIA

Tlačítko [Audio Settings] v dialogu MIDI/Audio Drivers Setup zobrazuje aktuální audio driver a jeho  status, MME/ASIO/ASIO vždy nahoře.

Band-in-a-Box provádí nastavení zvuku automaticky použitím instalovaného systému audio komponent. 

Chcete-li obnovit nebo upravit tato nastavení, klikněte na tlačítko [Prefs] a poté klepněte na tlačítko [Audio] k zahájení dialogu Nastavení zvuku.
Chcete-li obnovit výchozí nastavení ovladače MME klikněte na [Get from soundcard ...] a Band-in-a-Box bude analyzovat zvukovou kartu a vkládat správné nastavení zvuku.

Má-li váš počítač možnost použití ASIO, můžete tyto nastavit ovladače namísto výchozích ovladačů MME. 

Pomocí audio ovladačů ASIO, budou softwarové syntezátory jako např. Coyote WaveTable DXi hrát téměř bez latence (zpoždění je pouze 5-10ms). Takže uslyšíte zvuky okamžitě a budete schopni hrát společně použitím vstupu MIDI Thru se stejnou ultra nízkou latencí.

V dialogu Preferences [Audio], máte k dispozici následující možnosti pro "Audio Driver Type", MME nebo ASIO.

MME je výchozí Windows typ zvukového ovladače. MME je dobrý, ale je tu velká latence (zpoždění) spojená s ovladači MME.

Z tohoto důvodu, Steinberg vyvinul rychlejší typ systému ovladače, tzv ASIO. Ty umožňují mnohem nižší latenci než mohou zvládnout běžné řadiče typu MME.
Poznámka: Mnoho OEM nebo levnějších zvukových karet nemají k dispozici ASIO ovladač, což neznamená, že namjí ovladač ASIO vůbec. V tomto případě je nutné získat ovladače ASIO z internetu.
Dialogové okno ASIO ovladačů zvuku umožňuje vybrat ASIO ovladač. K tomuto dialogu se můžete dostat 3 různými způsoby:

 1. Pokud jste nepoužili ASIO ovladače, ale Band-in-a-Box je detekoval, a Vy jste odpověděli "ano", a když Band-in-a-Box se Vás dotázal, zda chcete použít ovladač ASIO.
 2. Pokud se v rámci nastavení zvuku, změníte "Audio Driver Type" z MME na ASIO.
 3. Je-li již "Audio Driver Type" nastaven na ASIO, ale vy následně stisknete tlačítko [Audio Drivers ...] v nastavení AUDIA.


Vyberte jeden ASIO Driver ze seznamu pro používání. V jednu chvíli můžete mít nastaven jen jeden ASIO Driver.

Pokud máte vybrán ASIO Driver, zobrazí se Vám jeho vstupní (Input) a výstupní (Output) porty v seznamu pod ním. Standardně je vybrán první v pořadí. Samozřejmě že můžete vybrat vámi požadovaný tedy jiný (Ale i zde pouze jeden vstupní a jeden výstupní port ve stejnou chvíli). Porty, které vyberete budou dostupné pro  vstup a výstup do programu BIAB. Pokud vstup ani výstup neslyšíte, je potřeba zvolit jiný port než výchozí.  Možná si budete muset přečíst návod zvukové karty ke stanovení správných portů pro požadované použití.

Tip: ASIO4All ovladač (driver) někdy nelze připojit, pokud je používán jako ovladač Microsoft GS Wavetable synth. Takže pokud se tak stane, dostanete zprávu, že ASIO bude zeslaben, a řešením je zrušit výběr ovladače ASIO4All.
Tlačítko [ASIO Driver’s Control Panel] spustí ovládací panel pro Driver. To obvykle umožňuje nastavit Latenci nastavením různé velikosti vyrovnávací paměti v milisekundách. Některé ovladače umožňují zvolit velikost vyrovnávací paměti v SAMPLECH, což je méně výhodné než v milisekundách. Čím menší je velikost vyrovnávací paměti, tím nižší je latence, a tím rychlejší je reakce. Menší vyrovnávací paměť vyžaduje více výkonu CPU a pokud uslyšíte výpadky či artefakty zvuku(trhaný zvuk), může být potřeba zvýšit velikost vyrovnávací paměti. Přečtěte si více se k porozumění latence v části, která následuje.

Vzhledem k tomu, mnoho ovladačů ASIO nepodporuje více vzorkovacích frekvencí (sample rate), Band-in-a-Box má zabudovanou interní funkci tzv. Resampler, který umožňuje přehrávat a nahrávat skladby, které mají odlišnou vzorkovací frekvenci, než je frekvence  přímo podporovaná vašim ovladačem ASIO.

Například: v případě, že Váš ovladač nemá podporu vzorkovací frekvence 44.1K , ale podporuje jen 48K, potom použije program Band-in-a-Box funkci Resampler pro převod na 48K při samotném přehrávání. Při záznamu převede na 48K. Ovládací pole pro nastavení "Resampler Quality" umožňuje vybrat mezi volbami Fast(Rychle); Good (dobrý), Better (Lepší) nebo Best (Nejlepší)

 • Fast (Rychle) je nejrychlejší, ale je nejnižší ze čtyř úrovní kvality. 
 • Best (Nejlepší) je nejpomalejší (spotřebuje více času CPU), ale nejvíce transparentní a má přesnou kvalitu.
Tlačítko [ASIO Driver’s Control Panel] vyvolá Dialog dodaný výrobcem řadiče.To obvykle umožňuje nastavit latenci a obvykle budete mít na výběr mezi velikostí vyrovnávací paměti v milisekundách. Viz následující další část na porozumění Latenci.

Checkbox "Show Warning for Untested Soundcard Formats" (Zobrazovat upozornění pro neotestované formáty zvukové karty) je volitelné nastavení, které následně zobrazuje varování, pokud Váš formát ASIO ovladače nebyl testován v Band-in-a-Box. To nemusí nutně znamenat, že váš ovladač nebude fungovat.

Driver Info pole zobrazuje různé charakteristiky Vašeho ovladače 
 • Name je jméno ovladače
 • Version je číslo verze Vašeho ovladače
 • Input Channels  je celkový počet vstupních kanálů mono, které má vaše zvuková karta.
 • Output Channels je celkový počet mono výstupních kanálů, které má zvuková karta.
 • Allowed Sample Rates pole povolených vzorkovacích frekvencí ukazuje vzorové frekvence, které jsou k dispozici pro Váš ASIO ovladač zvukové karty. Jak je již uvedeno výše, Band-in-a-Box má zabudovaný interní Resampler, který vám umožní přehrávat a nahrávat soubory, které nejsou přímo podporovány ovladačem ASIO.
Poznámka: Band-in-a-Box seskupuje každý vstupní a výstupní kanál do stereo párů.

Buffer Sizes In Samples (Velikost Vyrovnávací paměti v Samplech - vzorcích) ukazuje rozsah povolených velikostí vyrovnávací paměti. V nastavení "Pref" je přednastavena velikost, a to výchozí velikost, kterou Band-in-a-Box využívá. Ovladač může změnit požadovanou velikost, pokud jste ho nastavili mimo Ovládací panely ovladačů ASIO a zvolili novou velikost vyrovnávací paměti mimo Ovládací panely. Pokud ovladač změní požadovanou velikost, Band-in-a-Box bude mít povědomí o nové požadované velikosti.

Porozumějte Latenci - podrobněji

 • Latence (Čekací doba) je závislá na velikosti vyrovnávací paměti. Čím menší velikost vyrovnávací paměti tím nižší (lepší) latenci.
 • Nižší (Lepší) Latence umožňuje slyšet změny hlasitosti mixer velmi rychle (s rychlou odezvou), stejně jako to uslyšíte v MIDI Thru výstupu přes DXi softwarový synthetizer prakticky v reálném čase.
 • Latence, v režimu MS je dána velikostí vyrovnávací paměti ve vzorcích, stejně jako vzorkovací frekvence řadiče.
Poznámka: Pokud ovládací panel vašeho ASIO řidiče umožňuje vybrat velikost vyrovnávací paměti v MS (milisekundách), pak nemusíte věnovat velkou pozornost té části diskuse níže o převedení vzorků (samplů) do MS.

Převádění - konverze Samlů (vzorků) na MS (milisekundy):

Předpokládejme například, že vzorkovací frekvence řidiče je 48K.


 • Vzorkovací frekvencí 48K znamená, že se hraje na 48,000 vzorků za sekundu.
 • V případě, že velikost vyrovnávací paměti je 48.000 vzorků, pak latence bude 1 sekunda, nebo 1000 ms (což je velmi velká a pomalá hodnota a obvykle není povolena v ASIO).
 • V případě, že velikost vyrovnávací paměti je 4800 vzorků, což je 1/10 vteřiny, pak je čekací doba bude 100 ms.
 • V případě, že velikost vyrovnávací paměti je 2400 vzorků, což je 1/20 vteřiny, čekací doba bude 50 ms.
 • V případě, že velikost vyrovnávací paměti je 240 vzorků, což je 1/200 vteřiny, čekací doba bude zhruba 5 ms, která je neuvěřitelně nízká a velmi rychle !!!

Nízká latence je rychlejší a vstřícnější, ale spotřebovává více výkonu CPU (procesoru).

V závislosti na rychlosti vašeho počítače, může se stát, že přehrávání má vady, cvakání, šum nebo jiné zvukové artefakty, pokud nastavíte vyrovnávací paměť na příliš malou hodnotu. Důvodem je, že menší vyrovnávací paměť vyžaduje větší výkon CPU a pokud váš počítač nemůže zvládnout nízkou latenci uslyšíte tyto zvukové artefakty. V takovém případě budete muset nastavit větší velikost vyrovnávací paměti. Možná budete muset experimentovat než najdete to co funguje dobře.

Budete možná používat menší vyrovnávací paměť s písněmi, které nemají mnoho stop a efektů, ale může se stát, že budete muset použít větší vyrovnávací paměť ve skladbách, které mají více stop a používají další efekty.

Důvodem je, že více stop (tracků) a více efektů také využívají více výkonu CPU, což ponechává méně výkonu CPU pro audio rutiny tak, aby držely krok s nižší latencí.

Upozornění na detekci Sample Rate (Vzorkovací frekvence)

Například Windows 7 mají zvláštní problém, když Zvolíte-li tlačítko Start systému Windows - Ovládací panely - "Zvuky", klikněte pravým tlačítkem myši na výstupní zařízení, zvolte "Vlastnosti" a potom "Pokročilé (Advanced)", můžete vidět výchozí formát.

To by mělo být 16 bit 44100. Bohužel některé aplikace toto nastavení změní bez vašeho vědomí. Pokud je nastavena takhle, všechny vaše audio dostane "převzorkování", a to může způsobit zjevné slyšitelné artefakty a dělat některé zvukové nepříjemnosti, které zní "špatně."


Band-in-a-Box rozpozná toto nastavení vždy při ukončení dialogového okna nastavení ovladače MIDI / Audio, a dá vám o tom oznámení. To je vodítko pro vás k návštěvě tohoto dialogu a nastavte hodnotu zpět na 44100.

Have fun! Tak tož sa bavte Ogaři a děvuchy!

Poznámka překladatele: Tato kapitola mi dala docela zabrat, a tak už jsem nezvládl přesně přeložit polední zvolání na straně 24 anglického Helpu. I když si myslím, že i to moje je výstižné!

Carlos 29.12.2016

Žádné komentáře:

Okomentovat