pondělí 2. ledna 2017

BIAB 2017 - Help CZ Kapitola 1 - MIDI nastavení

MIDI Setup - nastavení MIDI

Zdroj: Help 2017 - strana 15-19 Kapitola 1 - Welcome to Band-in-a-Box!
Band-in-a-Box využívá multimediální ovladače pro MIDI rozhraní a / nebo zvukové karty, které jsou podporovány v operačním systému Vašich Windows. Pro zabezpečení přehrávání zvuku je tedy třeba mít nainstalovány ovladače (drivery) MIDI (a AUDIO - skladeb s digitálním zvukem, RealDrums a RealTracks).

Před zahájením používání programu se musíte přesvědčit, že Váše MIDI rozhraní (interface), audio ovladač (driver) a Windows zvukové zdroje jsou nainstalovány a nakonfigurovány.

Ikona MIDI
Chcete-li zkontrolovat nastavení ovladače MIDI, stiskněte tlačítko [MIDI] nebo ikonu v Panelu nástrojů a vyberte položku MIDI / Audio Drivers Setup (MIDI /Audio Ovladače Nastavení) Tím se otevře dialogové okno Ovladače nastavení MIDI / Audio. Můžete také přejít do Options | Z instalace ovladačů MIDI / Audio k otevření tohoto dialogu:

Obrázek 1: Dialog MIDI/Audio Drivers Setup
Vyberte MIDI výstupní rozhraní , které má být použito pro přehrávání zvuku MIDI a případně MIDI vstupní řadič, pokud používáte externí klávesnice MIDI kontroléru nebo kytaru. Je-li nastavení vyvážení stran na mono, program nabízí jej změnit na stereo.

Snad nejjednodušší způsob, jak nakonfigurovat Band-in-a-Box je stisknout tlačítko [Run Driver Wizard..] v dialogovém okně Nastavení ovladače MIDI / Audio.Dialog.

Průvodce výstupní rozhraní MIDI vás provede krok za krokem procesem testování a výběru vhodného ovladače.To předpokládá, že příslušné ovladače zvukové karty ve Windows jsou nainstalovány a správně nakonfigurovány.


Výstup na softwarové syntezátory (DXi a VSTi)

Softwarové syntezátory umožňují Band-in-a-Box hrát vysoce kvalitní zvuk přímo prostřednictvím počítačové zvukové karty, aniž by bylo potřeba jakéhokoliv externího MIDI hardwaru. Většina nových softwarových syntezátorů jsou vydány jako "Plug-ins", takže budou pracovat standardním způsobem s mnoha programy. 
Připojení Band-in-a-Box do softwarového syntezátoru jako zásuvný modul nabízí několik výhod oproti předchozímu způsobu připojení jako řadič MIDI. 
Plug-in umožňuje Band-in-a-Boxu spojit  / synchronizovat jakýkoliv stávající zvukový soubor (zpěv atd.) s výstupem syntezátoru.
Můžete také přímo rendrovat (ukládat) své skladby do souborů WAV za pomoci Plug-in. Na Samplech založené syntezátory vám umožní vytvořit mohutnou, vlastní knihovnu nástrojových samplů pro použití s Band-in-a-Boxem.

Aktuální jméno DXi nebo VSTi synthetizátoru je zobrazeno na tomto tlačítku v hranaté závorce [CoyoteWT]

DirectX podpora nástrojových syntetizátorů (DXi plug-in)

Pro použití DXi s Band-in-a-Boxem, měli byste přemýšlet o DXi jako o typu “MIDI Out Driveru.” (MIDI výstupní ovladači). Z tohoto důvodu, buď jděte do menu Nastavení | MIDI / Audio Driver Setup nebo klikněte postupně na tlačítka [Pref] pak [MIDI Driver] a vyberte volbu “Use DXi
Synth”.  
Když to uděláte, můžete si vybrat typ DXi pro Vaše použití (ze seznamu nainstalovaných DXi, pokud existuje), a rovněž uvidíte rozhraní, vašeho DXi, který umožňuje provést nastavení přímo pro Váš DXi syntezátor.
DXi bude převádět informaci o MIDI do audia, které Band-in-a-Box přehrává přes zvukovou kartu reproduktorů.

Můžete si vybrat Softwarové syntezátory DirectX DXi buď MIDI konečnou nebo rovněž aplikovat DirectX Audio Plug-iny do zvukové stopy Band-in-a-Boxu.

Vyznačte checkbox "Use VST/DXi Synth" k povolení DXi přehrávání. Při použití DXi or VSTi všechny infotmace o přehrávání budou směřovány do DXi/VSTi,  včetně nastavení volby "Route MIDI Thru to MIDI Driver"  záznamu z Vaší MIDI klávesnice do VST/DXi Syntetizátoru.
Poznámka: Chcete-li použít toto nastavení, musíte mít nějaký polyfonní DXi syntetizér nainstalován ve svém počítači, třeba takový jako je například CoyoteWT. Rovněž bude nejvhodnější, pokud vaš DXi syntetizér používá General MIDI nebo GM2 patche.
Pokud chcete vybrat  DXi synthesizer, klikněte na tlačítko  [VST/DXi Synth Settings], které otvře okno VST/DX Synths/Plugins:

Vyberte požadovaný DXi syntezátor v pravém horním rohu sloupce Plugin to je slotu č. 1.


Na našem obrázku je to <DXi> CoyoteWTChcete-li použít DirectX audio Plug-iny do syntezátoru, vložte DX audio Plug-iny do Sloty č, 2, 3 nebo 4.


Nyní je tam "None" jako nenastavenoTo může být užitečné pro nastavení efektů jako EQ, Reverbu, Komprese, nebo omezování špiček (Peak) Plug-inů  v případě, že je "syrový zvuk" syntezátoru a potřebuje ho vyladit.

VSTi Instrument Synthesizer (VST plug-in)

Pro přidání VSTi synthesizer plug-inů použijte  Plugin menu Nahoře vpravo tj. také slot 1

VST pluginy se zobrazují ve spodní části seznamu Plugin pod pluginy DirectX.
VST pluginy a syntetizátory mají v popisu <VST> prefix před samotným názvem;
Chcete-li vybrat VST plug-in pro poprvé, zvolte v seznamu položku "Add VST Plugin... " (Přidat VST Plugin) ve spodní části menu Plugin.

Vyberte VST Plugin souboru DLL v následujícím postupu:
 • Vyberte dialog VST plug-in, a je přidán do seznamu Plugin. 
 • Po přidání každého VST plug-in je trvale přidán do tohoto seznamu. 
 • Každý plugin můžete přidat právě jednou.
Poznámka: Některé hostitelské programy, které jako BB používají VST,   VST vyhledávají všechny v systému dostupné plug-iny při každém spuštění. Rozhodli jsme se nepoužít tuto metodu, protože skenování může trvat dlouho,  zejména pokud existuje mnoho plug-inů ve vašem systému. Pokud je Plugin navíc špatně napsaný nebo je poškozen může způsobit programové poruchy. Proto máme pocit, že způsob výběru pouze plug-inů, které chcete použít, je bezpečnější a rychlejší.

VST/VSTi Doplňkový Kontrolní Panel

VST je nutně odlišný od DirectX / DXi, a tak některé další ovládací prvky jsou k dispozici pouze pro VST plug-iny.

DirectX / DXi plug-iny ukládají svá přednastavení do registrů systému Windows a pouze jedno nastavení je "živý" v jednom okamžiku

VST / VSTi plug-iny ukládají svá přednastavení do souboru na disku. VST / VSTi plug-iny obsahují banku předvoleb v paměti.

Můžete přepínat mezi předvolbami při editaci a každý úprava předvolby je zapamatována v aktuální bance.

Uložíte-li banku, současně uložíte všechny předvolby, které jste upravili. Můžete ukládat jednotlivé Presety (přednastavení), nebo si můžete vytvořit vlastní skupinu načtením jednotlivých přednastavení v souborech do různých přednastavených slotů a uložte vše jako nový soubor Vámi pojmenované skupiny.


Poznámka: Některé velmi pěkné plug-iny, včetně některých vyspělých softwatových syntezátorů typu Plugin, může nastavit pouze jednu předvolbu, ale samotný jediný preset může být unikátní tak, že obsahuje mnoho dalších nastavení. Dokonce i tyto  single- preset plug-iny, můžete následně Uložit / Načíst do předvoleb nebo celé Banky.

Presets and Groups (Předvolby a Skupiny)

  • Načtení Předvolby: (Load Preset) Presret je tzv. předvolba a obsahuje nastavení jednoho jednotlivého slotu v pluginu;
  • Uložení Předvolby: (Save Preset) Volba uložit právě vyznačený Preset. VST/VSTi presety jako soubory mají příponu *.fxp
  • Smazání Presetu: (Delete Preset) Volba vymaže Preset ze seznamu;
  • Načtení Skupiny:  (Load Group)  Skupiny jako soubory mají příponu  *.TGS (Trans Group Settings) a jsou uložené v adresáři ..\bb\DX Settings
  • Uložení Skupiny:  (Save Group) Skupina bude uložena do adresáře dle předchozího odstavce;

VS Obecné uživatelské rozhraní (VST Generic User Interface)

VST / VSTi plug-iny nemusí mít nutně efektní grafické ovládací panel. Existuje mnoho "anonymních" VST plug-inů, které mají mnoho nastavitelných parametrů, ale žádný ozdobný, v podstatě zbytný, ovládací panel.

Při otevření takového plug-in, bude ovládací panel vypadat například jako tento. Band-in-a-Box představuje jednu "generický" posuvník pro každý nastavitelný parametr plug-inu.
 • Parametr Name (Jméno parametru): Jednoduché jméno pro každý parametr;
 • Value Slider (Posuvník = šoupě = šavle): pro nastavení hodnoty každého parametru;
 • Popisný text indikované hodnoty Value Indication Text: Většinou zobrazuje hodnotu nastavení posuvníku, tak jak ho interpretuje Plugin. V tomto příkladě, 
 • Parametr 0:  hodnota Bright je interpretována jako ON/OFF přepínač
 • Parametr 1: Je interpretován jako hodnota od 1 do 10 na desetinná místa


Volba: Vymazání VST Plug-inu 'Ze seznamu)


Tento dialog Vám umožní vymazat nepotřebný Plugin ze seznamu v BIAB

Podpora pro 64-bit VST Pluginy použitím jBridge

Můžete používat svém 64-bitové VST Pluginy a VSTi nástroje s Band-in-a-Box za použití  jBridge.
Vzhledem k tomu, že Band-in-a-Box má vestavěnou podporu pro jBridge, stačí pouze použít své zásuvné moduly jako obvykle, výběrem 32- nebo 64-bit pluginů přímo v Band-in-a-Box.

Poznámka: JBridge softwarový je produkt třetí strany. "jBridge" můžete zakoupit přímo u PG Music, zde na stránkách:  https://www.pgmusic.com/jbridge.htm za cenu cca 10 USD. Více o tomto produktu obecně zde:
 Pro použití 64-bitových pluginů v Band-in-a-Box stačí tyto kroky:

 1. Zakoupit tento produkt
 2. Nainstalovat jBridge do Vašeho systému
 3. Vybrat a používat vaše 64-bitové nebo 32-bitové pluginy přímo v BIAB  bez nutnosti další nastavení a konfigurací 

Latence Ovladače  (Driver Latency)


Softwarové syntezátory mají svou vrozenou latenci, což je zpoždění mezi okamžikem, kdy se nota se hraje, a dobou jejího zpracování počítačem.

Starší softwarové  syntezátory měly dost znatelnou latenci, zatímco VSTi / DXi syntezátory, které mají ASIO drivery, májí latenci velmi malou. Popisované nastavení se používá pro synchronizaci přehrávání skladby na obrazovce BIAB (noty, akordy, hmatník kytary, virtuálního piano atd.) se zvukem, který reálně slyšíte.

Band-in-a-Box umí automaticky nastavit Latenci pro VSTi / DXi syntetizátory a některé další softwarové syntetizátory.

Tlačítko [Latency Adjust] (Nastavení Latence) otevře dialog pro softwarové zjištění a nastavení latence vaší zvukové karty, ovladače ...

Alternate Patch Maps - Alternativní nastavení Mapy Patchů

Můžete změnit Path Map (seznam nástrojů),  která více odpovídá Vašemu syntezátorové klávesnice nebo zvukového modulu. Originální zařízení zvukových karet nebo integrované zvukové čipy jsou General MIDI (GM) kompatibilní.
Vytvořili jsme předvolby Drum/Patch souborů pro většinu syntezátorů a zvukových karet. Pokud zde Váš syntetizátor není uveden, měli byste použít General MIDI Instrument Misc. Patch kit (ten je zde jako výchozí).

Můžete pravděpodobně vynechat tento krok, pokud Používáte starší syntetizátor, který není General MIDI kompatibilní. 

Pokud Váš non-GM syntezátor nebo zvuková karta není v seznamu, můžete snadno vytvořit svoji vlastní Patch mapu pomocí tlačítka [Patch Map] v okně Options | Preferences.

General MIDI 2 (GM2) Podpora

General MIDI 2 patches podporují 128 dalších nástrojů. Type GM2 podpory se nastavuje v tomto dialogu.
GM2 support volby jsou tyto:

 • General MIDI 2 support: Pokud používáte novější zvukovku Sound Canvas ( tj. novější než rok výroby 1999. nebo novější než Roland SC88), potom vyberte tuto volbu podporovanou GM2 
 • Roland GS (Older modules): "Older = Starší" Sound Canvas  (SC55/SC88) jsou podporované GS, ale nejsou podporované GM2.  Dobrý zpráva ale je, že mají dostupné stejné patche, jen jinak rozmístěné.  Pokud tedy vyberete tuto volbu, BIAB najde patche na GS umístění místo na GM2 umístění.  Pokud máte novější  GS moduly  jako např. SC8820, tyto podporují obě varianty GM2 i GS - potom raději použijte GM2.
 • No GM2 support: některé zvukové karty nemají podporu GM2 ale podporují originální 128 General MIDI zvuky. Band-in-a-Box využije v těchto případech nejbližší nástroj. 
Jačko Karel: Budu vděčný za případně korekce překladu ze stran 15-19 originálního helpu BIAB 2017 v PDF

Lazníky L.P.: 2.1.2017 první verze

P.S.:
Viz také zajímavý článek k této problematice obecně (ne jen BIAB) v češtině:Žádné komentáře:

Okomentovat